ارتودنتیست ها چگونه براکت ها را روی دندان ها قرار می دهند؟

18 فروردین 1399
باید انتظار این را داشته باشید که دندان هایتان قالب گیری شده و مسواک زده شود
ارتودنتیست ها چگونه براکت ها را روی دندان ها قرار می دهند؟

ارتودنتیست ها چگونه براکت ها را قرار می دهند؟


مراحل

باید انتظار این را داشته باشید که دندان هایتان قالب گیری شده و مسواک زده شود. اگر متخصص ارتودنسی هنوز این کار را انجام نداده است، یک سینی را با "goo"

پوشانده تا آن را در دهان شما قرار دهد. این کار فقط برای فهمیدن شکل دندان هایتان است. پس از اتمام این کار، کمی آب را بر روی آنچه که شبیه به شکل و طعم ماسه است

می ریزد.

ارتودنتیست مسواک را درون مخلوطی فرو می برد و دندان های شما را با آن مسواک می زند.

 

دهان خود را بشویید. متخصص ارتودنسی از چیزی به نام فاصله انداز استفاده می کند تا دهان را باز نگه دارد و آن را متناسب با دهان شما تنظیم می کند. معمولاً لب های شما

در زیر قسمت خمیده ای قرار می گیرد و دندان ها آشکار می شود. آنها به شما چیزی برای گاز گرفتن می دهند. این کار باعث می شود زبان شما هنگام جا انداختن براکت ها

سرراه نباشد.

صبر کنید تا دندان ها خشک شود. ارتودنتیست برای خشک کردن دندان ها مقداری هوا به آنها خواهد زد. اگر دندان ها را خشک نکنند، نمی توانند از محلول برای قرار دادن

براکت و چسب استفاده کنند. همچنین همه بزاق را نیز از دهانتان خارج می کنند.

 

آماده قرار دادن براکت باشید. ارتودنتیست ابتدا یک بُرِس کوچک را کمی در محلول فرو می برد. این برس را روی هر دندان می مالند. سپس ارتودنتیست براکت ها را تنظیم کرده

و شروع به قرار دادن آنها می کند. شما باید در این بخش خیلی آرام باشید. اگر دچار لرزش هستید سعی کنید خود را آرام کنید.

 

عینک آفتابی بزنید. اگر شخص دیگری همراه شما آنجا باشد، از آنها می خواهد که نگاه نکنند تا چشمانشان از تابش در امان بمانند. آنها چیزی شبیه به عینک آفتابی به چشم

شما می زنند، و متخصص ارتودنسی نیز عینک ایمنی را بر روی آن قرار می دهد. ارتودنتیست یک چراغ کوچک را بیرون می آورد و آن را به سمت براکت ها می گیرد تا چسب

خشک شود.

 

منتظر باشید که سیمها وصل شوند. پس از خشک شدن چسب، سیم را وصل می کنند. این کار ساده است و درد ندارد. در صورت لزوم، آنها انتهای سیم را می چینند تا به

قسمت پشتی دهان شما برخورد نکند و ایجاد مشکل نکند.

 

بندها (لیگاتورها)ی خود را انتخاب کنید -که به طور عامیانه با عنوان "رنگ" شناخته می شود – این کار تنها در صورتی است که نیاز به دریافت آنها باشد. پس از انتخاب آنها،

ارتودنتیست ابزاری را برمیدارد و با آن بندها را روی براکت ها می کشد. این عمل دردناک نیست، اگرچه ممکن است کمی احساس نیشگون گرفتگی خفیفی داشته باشید. تمام

شد! انجامش دادید! در آخر اگر آینه ای برای پسندیدن به شما پیشنهاد دادند، آن را بگیرید!