روش استفاده از موم ارتودنسی

15 فروردین 1399
ساییده شدن بریس ارتودنسی به داخل گونه‌ها و لب‌ها مشکل بسیاری از بیماران ارتودنسی است.
روش استفاده از موم ارتودنسی

روش استفاده از موم ارتودنسی

 

ساییده شدن بریس ارتودنسی به داخل گونهها و لبها مشکل بسیاری از بیماران ارتودنسی است. در اثر این سایش، به ویژه در روزها و هفتههای اول شروع ارتودنسی، ناحیههای دردناکی داخل دهان ایجاد میشود. بهترین

راه برای کمک به درمان این زخمها و جلوگیری از ایجاد زخمهای جدید این است که مقدار کمی موم ارتودنسی را روی بریس بزنید. موم مانعی را بین بریس و لبها، گونهها، زبان و لثهها ایجاد میکند. استفاده از موم

ارتودنسی آسان است و متخصصین ارتودنسی معمولاً موم را در اختیار بیماران خود قرار میدهند.

 

مرحلۀ اول:

 

آماده شدن برای استفاده از موم ارتودنسی

 

1ـ یک بسته موم ارتودنسی تهیه کنید.

وقتی درمان ارتودنسی را شروع میکنید، احتمالاً متخصص ارتودنسی بستهای حاوی مواد لازم از جمله موم ارتودنسی را در اختیارتان قرار میدهد. اگر بسته موم را گم کردید یا موم تمام شد، میتوانید موم ارتودنسی را از

داروخانه تهیه کنید یا از متخصص ارتودنسی بخواهید که بسته جدیدی از موم ارتودنسی در اختیارتان بگذارد.

  • بریس ارتودنسی در روزهای اول درمان معمولاً ناراحت کنندهتر است و بیشتر داخل دهان را تحریک میکند، بنابراین در ابتدای دورۀ درمان احتمالاً به موم بیشتری نیاز خواهید داشت. 
  • پوست داخل دهان به مرور زمان سفت میشود و نیازتان به موم ارتودنسی به تدریج کمتر میشود.

 

2ـ دستهایتان را بشویید.

دستهایتان را با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید، سپس دستها را کاملاً خشک کنید. مسلماً نمیخواهید که باکتری وارد دهانتان شود، به خصوص وقتی بریدگی یا زخمی داخل دهانتان وجود دارد.

 

3ـ توپ کوچکی را با موم درست کنید.

تکه کوچکی از موم را بردارید و آن را بین انگشتانتان گرد کنید و به شکل گلوله دربیاورید. موم باید به اندازهای باشد که براکت یا سیم آزاردهنده را بپوشاند. یک تکه موم به اندازه دانه ذرت یا نخود معمولاً کافی است.

  • موم را حداقل 5 ثانیه بین انگشتانتان بچرخانید. حرارت انگشتان موم را نرم میکند و در نتیجه استفاده از آن راحتتر میشود.
  • اگر مقدار موم زیاد باشد، موم به خوبی نمیچسبد و بعد از مدت کوتاهی میریزد.

 

4ـ ناحیههای دردناک را شناسایی کنید.

با موم میتوانید هر ناحیۀ فلزی تیز یا زبری را که داخل لبها و گونههایتان را آزار میدهد، کاملاً بپوشانید. براکتهای دندانهای جلو و سیمهای تیز عقب دهان متداولترین ناحیههای مشکلسازند. گونهتان را با دست بکشید و

وجود ناحیههای متورم یا قرمز روشن را بررسی کنید یا به آرامی روی گونهتان دست بکشید تا ناحیههای حساس به لمس را پیدا کنید. باید از تمام این ناحیههای حساس محافظت کنید تا به زخم تبدیل نشوند یا عفونت نکنند.

  • اگر نمیتوانید داخل گونه را به خوبی ببینید، گونه را با یک قاشق کوچک یا میلۀ فلزی رو به بیرون بکشید. 

 

5ـ دندانهایتان را مسواک بزنید.

مسواک زدن ضروری نیست، اما چون تجمع باکتریها را کاهش میدهد و موم را تمیزتر نگه میدارد، توصیه میشود. اگر نمیخواهید مسواک بزنید، حداقل ذرات باقیماندۀ غذا بین براکتها و سیمها را قبل از استعمال موم

ارتودنسی پاک کنید.

 

6ـ براکت را خشک کنید.

براکت را قبل از زدن موم با دستمال خشک کنید. هرچه ناحیۀ استعمال موم خشکتر باشد، وکس مدت بیشتری به براکت میچسبد.

 

مرحلهدوم:

 

استعمال موم ارتودنسی

 

1ـ موم را روی سیم یا براکت آزاردهنده فشار بدهید.

توپ مومی را با انگشت شست و اشاره روی براکت یا سیم آزاردهنده بزنید. اگر سیم عقب دهان است، موم را تا جایی که میتوانید عقب ببرید، سپس انگشت شست را عقب بکشید و موم را با انگشت اشاره و زبان روی محل

مورد نظر قرار بدهید.

  • موم قابل خوردن است و سمی نیست، بنابراین بلعیدن آن ایرادی ندارد.

 

2ـ موم را روی محل بمالید.

موم را با انگشت اشاره چند بار روی محل مورد نظر بمالید تا به خوبی بچسبد. موم هنوز کمی برآمده است و آن را مانند یک توده کوچک احساس میکنید.

 

3ـ صبر کنید تا موم اثر خود را به جا بگذارد.

وقتی موم را روی سیم یا براکت آزاردهنده زدید، انتظار میرود که دهان به سرعت و بدون نیاز به اقدام دیگر خود به خود بهبود بیابد. مانع مومی مانع از تحریک بیشتر بافت دهان

میشود و به این ترتیب دهان فرصت مییابد تا ناحیههای دردناک را التیام بدهد. وقتی به بریس عادت کنید، براکت کمتر باعث آزارتان میشود و در نتیجه نیازتان به موم هم کمتر خواهد شد.

 

4ـ موم را به طور مرتب تجدید کنید.

همیشه مقداری موم همراه داشته باشید. موم را دو بار در روز یا هر وقتی که از روی بریس جدا شد، عوض کنید. یک تکه موم نباید بیشتر از دو روز روی بریس بماند، در غیر این صورت باکتریها روی موم جمع میشوند.

  • اگر موم را قبل از صرف غذا پاک نکنید، ذرات غذا هنگام غذا خوردن روی موم میچسبد. اگر براکت آنقدر آزارتان میدهد که نمیتوانید بدون موم غذا بخورید، موم کثیف را بعد از صرف غذا تجدید کنید.
  • وکس را قبل از مسواک زدن از روی بریس جدا کنید تا به مسواک گیر نکند.

 

5ـ از سیلیکون دندانپزشکی استفاده کنید.

به جای موم ارتودنسی میتوانید از سیلیکون دندانپزشکی استفاده کنید. سیلیکون به صورت نوارهای باریکی عرضه میشود که میتوانید آن را روی بریس بزنید. سیلیکون به دلیل غیرقابل نفوذ بودن در برابر بزاق و آنزیمهای

موجود در دهان، مقاومتر است، بنابراین کمتر از موم مجبور به تعویض آن میشوید.

  • نقطه ضعف استفاده از سیلیکون این است که قبل از استفاده از سیلیکون باید براکت را کاملاً خشک کنید.
  • اگر میخواهید به جای موم ارتودنسی از سیلیکون استفاده کنید، از دندانپزشک بخواهید که یک نمونه برای تست به شما بدهد یا مقدار کمی سیلیکون تهیه کنید و آن را چند روز امتحان کنید.

 

6ـ اگر دردتان برطرف نشد، با متخصص ارتودنسی تماس بگیرید.

اگر موم ارتودنسی و سیلیکون را امتحان کردهاید، اما نتیجه نگرفتهاید، با متخصص ارتودنسی معالجتان تماس بگیرید. تحریک مداوم و زخمهای مزمن میتواند منجر به عفونت شود و به مشکلات جدیتری دامن بزند. اگر در دوران

ارتودنسی با مشکلی مواجه شدید، مشکل را بدون تردید و خجالت با متخصص ارتودنسی در میان بگذارید تا ایشان ناراحتیتان را برطرف کنند و به این ترتیب پشت سر گذاشتن دورۀ درمان برایتان راحتتر شود.