ارتودنسی با براکت سرامیکی

20 اردیبهشت 1398
براکت های سرامیکی یا به رنگ دندان هستند یا کاملا روشن(شفاف) هستند و می توانند با سیم های رنگی دندان مورد استفاده قرار بگیرند تا آنها را کمی قابل مشاهده نماید. انها دقیقا به همون روش براکت های فلزی سنتی کار می کنند و نتیجه یکسانی را ایجاد میکنند.
ارتودنسی با براکت سرامیکی

بریسهای سرامیکی

بریسهای سرامیکی زمانی محبوبترین جایگزین بریسهای فلزی بودند,چون براکتهای بریس سرامیکی از سرامیک ساخته میشود که همرنگ دندان است و بافتی مانند دندان دارد، تشخیص

دادن براکتهای سرامیکی روی دندانها بسیار دشوار است. چون بسیاری از متخصصین ارتودنسی از سیمهایی همرنگ دندانها استفاده میکنند، کل فرایند درمان عملاً برای اطرافیان غیرقابل

تشخیص است. از آنجایی که بریس سرامیکی بسیار کمتر از بریس فلزی جلب توجه میکند، این سیستم ارتودنسی به محض عرضه با تقاضای بالایی روبرو شد.   

برخی دندانپزشکان هنوز هم از بریس سرامیکی استفاده میکنند. هرچند بریس سرامیکی گرانتر از بریس سنتی است، اما بسیار کمتر از آن جلب توجه میکند و ارتودنسی با آن سریعتر از

روشهای دیگری مانند اینویزیلاین یا ارتودنسی نامرئی است. بااین حال اگر بیمار برای تمیز کردن دندانها و بریس خود پشتکار نداشته باشد و جرمگیری را مرتب انجام ندهد، براکتهای

سرامیکی نیز مانند دندانهای واقعی به راحتی لک میشود. از این گذشته میزان ناراحتی ناشی از ارتودنسی با بریس سرامیکی و سیمهای فلزی جدید غالباً به اندازهی ناراحتی ناشی از

ارتودنسی با بریسهای فلزی قدیمی است.