ارتودنسی با براکت فلزی

20 اردیبهشت 1398
براکت های فلزی مدرن بسیار کوچکتر و راحت تر نسبت به براکت هایی که در گذشته استفاده میشد هستند. آنها رایج ترین نوع براکت های مورد استفاده برای بچه ها و نوجوانان هستند و همچنین یک گزینه خوب برای بزرگسالان هستند.
ارتودنسی با براکت فلزی

 

 بریسهای فلزی

 

بریس فلزی که غالباً بریس سنتی نیز گفته میشود، از دو بخش اصلی تشکیل میشود: براکت فلزی که روی تک تک دندانها چسبانده میشود و سیم فلزی منعطفی که از میان براکتها

عبور داده میشود تا به دندانها فشار بیاورد و در نهایت آنها را حرکت بدهد. اکثر نوجوانان از بریس فلزی استفاده میکنند، چون این بریس ارزانترین روش ارتودنسی و غالباً سریعترین روش برای

حرکت دادن دندانها به سمت موقعیت ایدهآل است.

براکتها و سیمهایی که در گذشته در بریسهای فلزی به کار برده میشد، ظاهر ناخوشایندی داشت و جلب توجه میکرد، به همین دلیل استفاده از آنها برای بیماران آزاردهنده بود. بریسهای

فلزی امروزی بسیار کوچکتر و نامشخصتر از بریسهای قدیمیاند. به علاوه تکنولوژی جدید سیمهایی ساخته است که دندانها را نسبت به سیمهای قبلی سریعتر و با درد کمتر حرکت

میدهد. همچنین امکان انتخاب رابر باندها یا کشهای دور هر براکت نیز برای بسیاری از نوجوانان جالب است، چرا که به این ترتیب فرصتی پیدا میکنند تا بریس خود را به نوعی شخصیسازی کنند.