آیا ارتودنسی تاثیر بد روی دندانها میگذارد؟

3 اسفند 1398
آیا ارتودنسی تاثیر بد روی دندانها میگذارد؟

آیا ارتودنسی می تواند باعث لق شدن و افتادن دندان های من شود؟

 

پاسخ منفی ست.

در طی  1-2 روز پس از نصب ارتودنسی، دندان ها شروع به حرکت می کنند و به نظر لق می رسند. این الگوی طبیعی حرکت دندان است و دندان ها با استفاده از این روش در بین

سیم های ارتودنسی حرکت می کنند. بیماران ممکن است حس کنند دندان ها لق شده اند و همچنین ممکن است در محلی که قبلا فضایی وجود نداشته، شکاف مشاهده کنند. این

موضوع کاملا طبیعی ست؛ با این وجود اگر ارتودنتیست قبل از شروع درمان درباره ی این موضوع با بیمار صحبت نکند و آن را توضیح ندهد، می تواند سبب ایجاد نگرانی در بیمار شود.

 

 آیا قبل از انجام ارتودنسی، به کشیدن دندان نیاز است؟

پژوهش ها نشان داده اند که در همه ی بیماران، حرکت دندان حداقل موجب تغییرات کوچکی در شکل و طول ریشه ی دندان می شود؛ اما این تغییرات آنقدر کوچک اند که در 98%

موارد با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

با این وجود، در کمتر از 2% بیماران، ممکن است در طول درمان معمول ارتودنسی کوتاه شدن ریشه مشاهده شود. علت دقیق بازجذب (کوتاه شدن) دندان هنوز شناخته شده نیست،

اما باور بر این است که این پدیده به علت استعداد ژنتیکی در کنار درمان ارتودنسی که بیش از سه سال طول کشیده باشد، رخ می دهد. این پدیده عموما سبب مشکلات بلند مدت

برای دندان نمی شود؛ زیرا باور عمومی بر این است که دندان می تواند تا نیمی از طول هر ریشه ی خود را از دست بدهد و هیچ گاه دچار مشکل نشود.

به طور کلی، ارتودنسی سبب لق شدن دندان ها نمی شود. با این حال، در موارد نادر باجذب ریشه، ارتودنتیست روند بازجذب را تحت نظر می گیرد و مطابق با آن،  بیمار را راهنمایی

می کند.

بیمارانی که ارتودنسی دارند باید همیشه افکار خود را با ارتودنتیست در میان بگذارند تا نگرانی های آن ها بلافاصله برطرف شود.